Chovatelské psí kluby: Klub chovatelů chrtů

logo - KCHCHHistoricky nejstarší klub chovající chrty, v roce 2001 oslavil půlstoletí své existence.  Již v roce 1926 byl u nás založen klub pro chov chrtů a dostihový sport. O rok později se konaly první dostihy chrtů a účastnili se jich především barzojové a dále pár greyhoundů a vipetů. Klub tehdy pomalu rozvíjel svou činnost a zaměřoval se především na dostihy. Veškeré chrtařské aktivity, stejně tak jako chovnou základnu výrazně narušila druhá světová válka. Proto se nejprve několik let po ní začala kynologická činnost obnovovat. Právě v roce 1951 se znovu ustavil klub sdružující chrtaře – Klub chovatelů chrtů, navazující na ten předválečný. Klub sdružuje plemena: Greyhound – Anglický chrt, Irský vlkodav – Irish Wolfhound, Whippet – Vipet, Deerhound – Skotský jelení pes, Sloughi – Sluga, Barzoj – Ruský chrt – Borzoi, Italský chrtík – Piccolo Levriero Italiano, Afgánský chrt – Afghan Hound, Magyar Agar – Maďarský chrt, Saluki – Perský chrt, Galgo español – Španělský galgo, Azavak – Azawakh, Chart Polski – Polský chrt, Silken windsprite – Dlouhosrstý vipet.

Sídlo klubu: Povltavská 16/52, 171 00 Praha-Troja, kchch.cz

Zdroj: kchch.cz