Chovatelské psí kluby: Klub chovatelů německých dog

klub chovatelů německých dog - logo01Cílem KCHND je chov německých dog s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro plemeno, tak jak jsou uváděna standardem. S chovatelstvím je neslučitelný chov plemene bez průkazu původu FCI. Dále obchod se psy a podpora tohoto konání.

Klub se snaží rozšiřovat a seznamovat nejen své členy s veškerými zajímavostmi o chovu, zdraví, výživě, výcviku, výstavách či o činnostech klubu.

Sídlo klubu: M. Alše 256, 504 01 Nový Bydžov, nemecka-doga.cz

 Zdroj: nemecka-doga.cz

Chovatelské psí kluby: Klub chovatelů chrtů

logo - KCHCHHistoricky nejstarší klub chovající chrty, v roce 2001 oslavil půlstoletí své existence.  Již v roce 1926 byl u nás založen klub pro chov chrtů a dostihový sport. O rok později se konaly první dostihy chrtů a účastnili se jich především barzojové a dále pár greyhoundů a vipetů. Klub tehdy pomalu rozvíjel svou činnost a zaměřoval se především na dostihy. Veškeré chrtařské aktivity, stejně tak jako chovnou základnu výrazně narušila druhá světová válka. Proto se nejprve několik let po ní začala kynologická činnost obnovovat. Právě v roce 1951 se znovu ustavil klub sdružující chrtaře – Klub chovatelů chrtů, navazující na ten předválečný. Klub sdružuje plemena: Greyhound – Anglický chrt, Irský vlkodav – Irish Wolfhound, Whippet – Vipet, Deerhound – Skotský jelení pes, Sloughi – Sluga, Barzoj – Ruský chrt – Borzoi, Italský chrtík – Piccolo Levriero Italiano, Afgánský chrt – Afghan Hound, Magyar Agar – Maďarský chrt, Saluki – Perský chrt, Galgo español – Španělský galgo, Azavak – Azawakh, Chart Polski – Polský chrt, Silken windsprite – Dlouhosrstý vipet.

Sídlo klubu: Povltavská 16/52, 171 00 Praha-Troja, kchch.cz

Zdroj: kchch.cz